logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

پروژه راه اندازی پروتکل bgp با پکت تریسر

پروژه راه اندازی پروتکل bgp با پکت تریسر

پروژه راه اندازی پروتکل  bgp با پکت تریسر

در این سناریو پروتکل bgp ما بین 4 روتر به صورت internal و external انجام شده است و مثال بسیار خوبی از این  پروتکل قدرتمند و پیچیده برای دانشجویان عزیز است

قیمت این پروژه 45 هزار تومان کد پروژه (108#)

پروژه راه اندازی پروتکل  bgp با پکت تریسر

نکته قابل توجه:پروژ های آماده ای که فایل توضیحات ندارند در صورت توافق طرفین و در صورت امکان توضیحات به آن ها اضافه خواهد شد و مبلغی برای این موضوع از دانشجو اخذ میشود

پروژه های آماده در سایت تنها برای اجرا شدن برنامه بر روی سیستم دانشجو پشتیبانی میشود و هیچگونه پشتیبانی دیگری ندارد.

admin
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت